TOOLS AS har som arbeidsgiver og leverandør fokus på forebygging av spredning av smitte av koronaviruset. Vi forholder oss til de råd som blir gitt av Folkehelseinstituttet og viser spesielt til informasjon på deres hjemmeside https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/.

 

Hos TOOLS AS gjelder følgende:

 • Alle ansatte er informert om at de skal følge de helsetiltakene som opplyses fra Folkehelseinstituttet.
 • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit.
 • Utstrakt bruk av hansker i butikkene og på lageret
 • Det gjennomføres ikke fysiske møter med leverandører utenfra Norden inntil videre. Det oppfordres generelt til å gjennomføre møter med bruk av digitale løsninger.
 • Kundemøter gjennomføres kun etter avtale med kunden
 • Så mange som mulig benytter hjemmekontor
 • Ved mistanke om smitte blant ansatte benyttes hjemmekarantene.
 • Ansatte som har vært på reise blir satt i karantene i henhold til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet
 • Spiserom og kantiner stenges. Medarbeidere tar med matpakke som spises med god avstand til andre.
 • Hyppigere rengjøring av våre lokaler, spesielt utsatte områder i butikkene, dørhåndtak osv.
 • Vi oppfordrer kunder til å bruke vår nettbutikk tools.no der det er mulig
 • Ansatte i TOOLS som leverer og fyller på varer hos kunden følger kundens retningslinjer for lokasjonen
 • TOOLS har innført strenge regler for jobb- og fritidsreiser

Levering og anskaffelse av varer

 • Leveranser fra TOOLS går som normalt. Det er tett dialog med transportør, tollmyndigheter osv, for å sikre leveranse til våre kunder. Alle våre lagre er godt bemannet.
 • Alle våre butikker er åpne som vanlig.
 • Våre varepåfyllere besøker fortsatt kunder for å fylle på med varer dersom ikke annet blir avtalt.
 • For kunder som ikke ønsker å besøke en av våre butikker, eller få besøk fra en av våre selgere, så kan varer bestilles via telefon, e-post eller nettbutikken. Gå inn på TOOLS.no for å finne kontaktinformasjon til din butikk.
 • Vi har innført leveransestopp fra leverandører som ikke kan bekrefte at de er kjent med hvilke råd Folkehelseinstituttet til enhver tid gir om hvordan man skal forebygge og begrense Koronasmitte, og at de de aktivt arbeider med at disse rådene skal følges i sin virksomhet.

Vi oppdaterer med informasjon fortløpende på TOOLS.no