Industrikomponenter

 

TOOLS er en ledende leverandør av industrivarer og industrikomponenter til profesjonelle brukere innen industri- og byggsektoren i Norge.


Våre produkter og varemerker innen industrielle komponenter omfatter produktgrupper som; lager, tetninger, transmisjoner, industrismøremiddel, pneumatikk, elektromotorer, mekatronikk, og industrigir. Totalt består sortimentet av over 100.000 artikler.


Innen de ulike produktgruppene samarbeider vi med verdensledende produsenter som SKF, Renold, Optibelt, Parker Hannifin, SMC, Festo, KTR, Klinger, Huhnseal, Cejn, WEG, Benzlers, Nord Drivesystems, m.fl.

Hos oss kan du også få hjelp til bedre lønnsomhet, som for eksempel med sortimentsamordning og standardisering av sortiment, logistikk og optimalisering av lagerbeholdning for å redusere lagerkostnadene. Vi har også kompetanse som gjør at vi kan bistå med å vurdere løsninger i bedriften for å redusere kostnader, øke effektivitet og driftssikkerhet, samt redusere energiforbruk.

Produktgrupper 

• Lager og tilbehør
• Tetninger og pakninger
• Transmisjoner
• Gir og veksler
• Elektromotorer

Vi tilbyr også kurs, les mer og meld interesse her >>

 

 

 

Bærekraftig utvikling

 

I en verden hvor det er overforbruk av det meste, bør vi hele tiden tenke på om vi kan øke levetiden på for eksempel industrikomponenter. Med relativt små grep kan vi spare miljøet og redusere ressursbruken. Det gir også store økonomiske besparelser for den som tenker slik.

Industrikomponenter slites, men ikke alle delene i for eksempel en girkasse blir like slitt. Ofte er det bare en grundig rehabilitering som skal til. Vi ser dette på de fleste av de produktene vi leverer, og har derfor etablerte egne verksteder for rehabilitering av både motorer, gir, veksler og lager. En rehabilitert enhet leveres med både garantier og sertifikat, og er like driftssikker som et nytt produkt.

Det beste argumentet for å rehabilitere for eksempel en elektromotor, er at du får en tilnærmet ny motor til en lavere pris enn hva en fabrikkny motor koster. Dessuten sparer du miljøet ved å unngå å kassere produktet.

Transmisjoner er produkter for overføring av kraft og/eller bevegelse i roterende utstyr.
All produksjon og all bevegelse er avhengig av å overføre (transmittere) den roterende kraften og bevegelsen fra en motor til det som skal gå rundt og gjøre et arbeidd.
Det gjelder om det er en steinknuser med 1000 KW eller om det er en drivrull på et pakkebord.
Elektromotorer som skaper denne roterende kraftoverføringen er også en del av TOOLS Transmisjoner.
Transmisjonsprodukter finnes i mange versjoner som til dels overlapper hverandre i funksjon men innenfor de fleste driftstyper finnes det produkter som gjør en best mulig jobb til akkurat den bruken.
I tillegg finnes det flere kvaliteter innenfor hver produkttype som kan gi din maskin/utstyr lavere driftskostnader, redusert energiforbruk og mer bærekraftig drift.
Både produktene i seg selv samt montering og vedlikehold av produktene, har betydning for hvilke kostnader de påfører utstyret og hvor energibesparende og miljøvennlige de kan være.
Vi i TOOLS hjelper hver dag våre kunder å finne det beste produktene for at våre kunder skal spare penger.

Vi holder også kurs innen montering og vedlikehold for drift- og vedlikeholds personell, samt for ingeniører og driftsledere i valg av beste egnede produkt for å øke levetid, redusere energiforbruk og andre driftskostnader, redusere
vareforbruk, smartere montering og vedlikehold, tilgang på og riktig bruk av verktøy og hjelpemidler for transmisjonsprodukter.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om våre løsninger.

 

 

Relaterte artikler