Ledige stillinger

TOOLS er Norges ledende leverandør av verktøy, maskiner, personlig verneutstyr og industrielt forbruksmateriell. Våre kunder jobber primært innen industri, olje & gass, bygg & anlegg og offentlig forvaltning.

Er du interessert i å jobbe i TOOLS? Her finner du informasjon om ledige stillinger hos oss akkurat nå.

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Informasjon til arbeidssøkere
- Slik behandler vi dine personopplysninger i TOOLS

TOOLS AS (”Selskapet”), org.nr 980341097 (”vi”, ”oss” og ”vår”), er opplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Personopplysninger som vi behandler om deg
De personopplysningene vi behandler om deg inkluderer for eksempel navn, adresse, mailadresse og telefonnummer, kontaktopplysninger, informasjon om utdanning og tidligere arbeidsforhold som vi får opplyst gjennom din søknad og CV.

Formål og rettslig grunn for behandlingen av dine personopplysninger
Det er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav å gi oss tilgang til dine personopplysninger. Du er heller ikke på noen annen måte forpliktet til å gi oss tilgang til dine personopplysninger. Det vil imidlertid ikke være mulig å oppfylle våre forpliktelser overfor deg dersom du ikke gir oss tilgang til dine personopplysninger.

For følgende formål behandler vi personopplysninger om du har samtykket til det:
- Oppbevaring av søknader over en lengre periode for fremtidige rekrutteringer
- Resultat av tester og referanser som foretas i forbindelse med en rekrutteringsprosess og som vi har tilgang til

For følgende formål behandler vi dine personopplysninger for å fullføre en rettslig forpliktelse
- Oppfylle våre forpliktelser etter diskrimineringsloven

For følgende formål behandler vi dine personopplysninger etter interesseavveining:
- Rekruttering

Vår eller tredjeparts legitime interesse i å behandle dine personopplysninger basert på en interesseavveining er for å kunne gjennomføre en rekrutteringsprosess best mulig for både TOOLS som rekrutterer og for de som søker jobb hos oss.

Hvordan innhenter vi dine personopplysninger?
Vi innhenter dine opplysninger direkte fra deg eller fra et rekrutteringsbyrå som i enkelte tilfeller hjelper oss i rekrutteringsprosessen.

Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?
Dine personopplysninger kan bli delt med aktører som behandler dine personopplysninger på vegne ass oss, f.eks. databehandlere. Databehandlere kan være eksterne rekrutteringskonsulenter som vi har avtale med og våre IT- og systemleverandører.

Overføring av personopplysninger til tredjeland eller internasjonale organisasjoner
Vi og våre underleverandører og samarbeidspartnere behandler som hovedregel dine personopplysninger kun innenfor EU/EØS. I de tilfeller personopplysninger blir behandlet utenfor EU/EØS, foreligger enten en beslutning fra EU-kommisjonen om at det relevante tredjelandet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller passende garantier, f.eks. EUs modellavtaler, bindende selskapsregler eller Privacy Shield-sertifisering, for å sikre at dine rettigheter er beskyttet. Hvis du ønsker å motta en kopi av de garantier som er tatt av oss eller opplysninger om hvor disse er gjort tilgjengelig, kan du få tak i det ved å kontakte oss.

Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?
Vi behandler aldri dine personopplysninger i lengre tid enn det som er tillatt i henhold til gjeldende lover, regelverk, rettspraksis eller myndighetsvedtak. Personopplysninger vi behandler om deg bevares så lenge som det er nødvendig for den aktuelle rekrutteringsprosessen. Om prosessen avsluttes og du ikke blir tilbudt stilling hos oss sletter vi dine personopplysninger eller ber om ditt samtykke for å fortsette å bevare dine personopplysninger til senere rekrutteringsprosesser. Opplysninger kan beholdes under en lengre tidsperiode i de tilfeller du har blitt intervjuet eller tilbudt stilling hos oss for å oppfylle våre forpliktelser etter diskrimineringsloven.

Dine rettigheter
I samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning har du rett til å få tilgang til de personopplysninger vi behandler om deg, og har rett til å be om retting av dine personopplysninger.
Under visse omstendigheter har du rett til å be om sletting eller begrensning av dine personopplysninger eller å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger. Videre har du, under visse omstendigheter, rett til å motta personopplysninger om deg i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og har rett til å overføre personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig.
Du har når som helst rett til, helt eller delvis, å trekke tilbake et avgitt samtykke om behandling av personopplysninger. Med virkning fra tidspunktet for tilbaketrekningen.
Hvis du har klager angående behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet eller annen kompetent tilsynsmyndighet som overvåker behandling av personopplysninger.

Kontakt oss
Hvis du ønsker å benytte dine rettigheter i samsvar med det som er nevnt ovenfor eller på annen måte ønsker å kontakte oss om vår behandling av dine personopplysninger, kan du sende oss en e-post Personvern@tools.no.

________________________________________________________________________________________________________________________
Informasjon om behandling av personopplysninger er utarbeidet av TOOLS AS 29.05.2018.