Smart Service

- økt produktivitet, lavere lagerkostnad og effektiv virksomhet

 

Vi kaller vår tjeneste for Smart Service ettersom det er akkurat hva det er – Smarte løsninger som tar hånd om din vareforsyning på fabrikken eller i verkstedet.

Etter flere omfattende undersøkelser av flyten av forbruksvarer hos våre kunder konstaterte TOOLS at produktenes vei fra hyllen til hvor de faktisk skal brukes, som regel er lang og håndteres av en rekke personer. Det er for eksempel vanlig at medarbeidere må gå lange avstander fra arbeidsplass til lageret flere ganger om dagen for å hente det man trenger for å utføre sine oppdrag.
Vi oppdaget også at mange av våre kunder ofte hadde små lagre i bedriften- artikler som i stedet for å bli brukt blir liggende og binde opp kapital og tar opp unødvendig mye plass.
Vil du også, akkurat som mange av våre andre kunder heller få full kontroll over dine kjøp og slippe tidstyver som unødvendige turer til lageret? Overlat dette til oss.

Vi i TOOLS tar ansvar for at rett produkter alltid skal finnes tilgjengelig på riktig plass med hjelp av vår Smart Service og andre intelligente løsninger.

Hva er Smart Service?

En Smart Service-løsning er et system som gir deg kontroll over forbruket, besparelse av tid og mulighet til økt produktivitet da våre ubemannede løsninger alltid finnes tilgjengelige for personalet.
TOOLS tilbyr lettanvendelige selvskanningsbutikker ute hos våre kunder, vareautomater (klassiske automater, vektbaserte systemer eller RFID-systemer), låneautomater for kritisk utstyr eller mer avanserte løsninger som popup-butikker.

Vår Smart Service-løsning

TOOLS løsning, Smart Service, plasserer forbruksvarer nær brukeren og gir full kontroll over både innholdet og forbruket. Vi tar over håndteringen av innkjøp, ordrer og følgesedler og sørger for at ditt firma mottar en detaljert ferdigkontert faktura. Vi tilbyr også analysedata som gir deg et fullstendig bilde av deres uttak og kjøpshistorikk.
En fellesnevner for de fleste av våre kunder er at de etterspør økt produktivitet, lavere kostnader og bedre kontroll på omsetningen av produkter. Våre analysedata, Smart BI, gir deg også full kontroll over forbruket som skjer i våre Smart Service-system.

Smart service-prosessen i 6 steg

1. Behovsanalyse
Hva vil dere oppnå? Hvilke utfordringer har dere i dag?

2. Nåsituasjonsanalyse
Vi ser over produktbehov, innkjøpsflyt, fysisk tilgjengelighet i lokaler m.m.

3. Løsningspresentasjon
Basert på hva våre analyser viser presenterer vi et forslag på løsning for videre dialog.

4. Avtalesignering
Etter at vi har blitt enige om det er på tide å formalisere hva vi har blitt enige om.

5. Implementering
Vi driver implementeringen i prosjektform og dere er med som deltagere så alt blir riktig hos dere.

6. Drift
Etter prosjektfasen drifter vi løsningen. Vi følger opp resultatet sammen med dere for å sikre at målene man har satt blir oppfylt.

 

Hva er inkludert i TOOLS løsning for vareautomater?

• Maskinvare for eksempel:
oppbevaringsskap, vareautomater eller selvskanningslager
• Påfyllingstjeneste
• Programvare
• Smart BI-analysedata
• Månedsfaktura inklusive varer og tjenester

Ta kontakt med TOOLS dersom du ønsker å se nærmere på hvordan Smart Services kan få din virksomhet til å fungere bedre.

AUTOCRIB

LOAN LOCKER

OPEN SHELF