Smart Service leveringsløsninger

Konseptet Smart Service har som mål å levere rett produkt til rett sted til rett tid, redusere svinn og øke bedriftens interne servicegrad. I dette konseptet har vi ikke kunden i fokus, men kundens fokus. Med det vil vi kunne tilby de løsninger som er best for kunden.

Prosessen består først i å kartlegge hva som er våre kunders utfordringer rundt anskaffelser av drifts- og vedlikeholdsprodukter, og analysere produktiviteten og effektiviteten.

Smart Service består av en rekke smarte logistikk-løsninger der vi skreddersyr en løsning, basert på kost-nytte-analyse, og tilbyr en optimal logistikk-løsning for kunden.

Gevinsten med å velge Smart Services fra TOOLS er reduserte lagerkostnader, økt produktivitet og effektiv drift.

Besparelsene rapporteres kvartalsvis.

Skreddersømmen tilpasses kundens behov for kontroll og oppfølging fra enkel løsning med liten kontroll, til sterk kontroll og avansert løsning.