bosch-laseravstandsmaaler1.jpg

Under overflaten: Laseravstandsmåleren

To tiår er gått siden den første håndholdte laseravstandsmåleren ble lansert og revolusjonerte markedet for innmålingsteknologi. Vi har gått «under overfalten» og sett på hvordan lasermåler-verktøyet virker.

 

Over 20 år er gått siden Leica Geosystems lanserte den første håndholdte laseravstandsmåleren. Siden har det kommet mange varianter fra et utall produsenter og i en rekke kvaliteter.

I dag finnes de fra billige, enkle målere som stort sett bare måler avstand, til avanserte varianter som kan gjøre det meste innen måling, som tegner og lar deg overføre alt til mobil, nettbrett eller PC.  

Med mange varianter kan du raskt legge dine egne målinger direkte oppå bilder. På den måten får du presis byggdokumentasjon som du kan se tilbake på hvis du senere skal gjøre endringer på bygget, eller hvis andre håndverkere skal fortsette der du slapp - svært avansert, effektivt og enkelt for yrkesfolk som trenger nøyaktig oppmåling.

Se lasermålere i nettbutikken her!

Slik virker den

Under overflaten er den lille laseravstandsmåleren nærmest en kalkulator. Den består av en sender som sender ut en laserstråle. Når denne treffer objektet den sendes mot, blir den returnert til måleren som beregner avstanden på grunnlag av tiden det tar for strålen å returnere.

I vinduet på måleren vises det nå en helt nøyaktig avstand fra bakkant, alternativt forkant, på avstandsmåleren og til den reflekterende flaten det måles mot. Dette er den grunnleggende verdien i avstandsmåleren som blir bearbeidet med ulike funksjoner.

Ulike modeller på markedet benytter de målte avstandene på ulike måter for å gi mer avanserte svar, for eksempel å regne ut arealet av et gulv. Man måler bredden og lengden på gulvet og får umiddelbart arealet. Måler man i tillegg takhøyden får man rominnholdet.

Meld deg på nyhetsbrev fra TOOLS!

Ulike modeller har ulike funksjonstaster. De har også ulik styrke på laserstrålen som gir ulik måleavstand, fra 10-20 meter og helt opp i 150 meter.

Perfekt til måling mellom to faste punkter

Når du skal velge avstandsmåler bør du se på hvilke behov du har. Det som har mest å si for prisen på måleren er:

  • Hvor langt den måler: Trenger du 50 eller 150 meter?
  • Hvor nøyaktig den er: For eksempel ± 0,5 mm
  • Hvilke funksjoner den har: De nyeste og mer avanserte modellene har hellingssensor samt et utall funksjoner som er svært avanserte.

Dagens laseravstandsmålere har en rekke smarte funksjoner.

Laseravstandsmåleren er perfekt til måling mellom faste punkter, for eksempel mellom vegger, innvendig i skap osv. Da er den helt overlegen tommestokk og målebånd. Når det derimot gjelder oppmåling av en bestemt lengde på en planke, er den ikke så velegnet. Det er selvsagt fordi den må måle mellom to kjente punkter.

Har du imidlertid en avstandsmåler som har kontinuerlig måling, det vil si at avstanden som vises i displayet forandres når måleren flyttes i forhold til punktet det måles mot, kan man måle opp en lengde på en planke. Da må enden på planken ligge mot en vegg eller plate som markerer enden på planken, så flytter man avstandsmåleren bortover planken til den viser den ønskede lengden. På samme måten kan man utnytte kontinuerlig måling får å finne et punkt som er for eksempel 254 cm fra veggen.

DETTE ER LASERLYS

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) (norsk: lysforsterkning ved stimulert strålingsutslipp) er en innretning som forsterker og sender ut elektromagnetisk stråling (i de aller fleste tilfeller er denne strålingen synlig lys). Strålingen har et sett med spesielle egenskaper, som skiller den fra andre kilder, ved at lyset fra en lasende kilde er koherent og monokromatisk. Det vil si at alle bølger svinger i takt, og at energien i bølgene adderes ved konstruktiv interferens.

I tradisjonelle lasere vil også lyskilden avgi lys som propagerer som en tilnærmet planbølge. Det vil si at lyset beveger seg i én bestemt retning, og når det slipper ut av det lasende materialet så vil lyset fremstå som en smal lyskjegle med liten divergens. Dette kommer til syne hvis strålen sendes gjennom røyk, tåke eller støv.