Bygg og anlegg

For deg som skal arbeide på et bygg eller veianlegg, tilbyr TOOLS blant annet kurs i sikker bruk av arbeidsutstyr og opplæring i lim og fugemasser. Vi kan også bistå med rådgivning og beregning av festeelementer for bygg.

Ikon_KursTjens_ByggAnlegg_RETINA.png