Lukk

Anhuker og signalgiver-kurs (8 timer)

Anhuker og signalgiver-kurs er et 8 timers kurs med dokumentert opplæring. Kurset avsluttes med teoretisk prøve.

 

Hensikten med kurset er å gi anhuker og signalgiver en god sikkerhetsopplæring, grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap, riktig signalgivning og kommunikasjon med kranfører, slik at ulykker unngås.

Kurset gjennomføres iht. opplæringsplan DOK-04-AX-01, med henvisning til opplæringskrav i:

  • Arbeidsmiljøloven – kapittel 2
  • Forskrifter om bruk av arbeidsutstyr §47 og §48
  • Forskrifter om sikkerhetsskilting og signalgivning §9

Vi har satt fokus på gruppen med anhukere, signalgivere og andre som daglig jobber med kran og løft. Spesielt for deg som jobber i bygg- og anleggsbransjen og bruker løfteredskaper daglig i mange varianter.

Innhold:

  • Risikovurdering, roller og ansvar
  • Konstruksjon, merking, brukskontroll, kasseringsregler
  • Tyngdepunkt og stabilitet på last, bruk av løftetabeller
  • Kommunikasjon, signaler og tegn
  • Sikkerhetsregler og sjekklister

Generelle opplysninger:
Det stilles ingen spesielle krav til deltager.
Det vil bli utstedt kursbevis etter gjennomført kurs.
Ta kontakt for mer informasjon og kartlegging av behov.

anhuker-kurs.jpg

Meld interesse for
Anhuker og signalgiver-kurs (8 timer)

Dette er en: