Smøreteknikk og momentteknikk

I tillegg til å kalibrere mindre momentnøkler, har TOOLS også et eget SWEDAC-akkreditert laboratorium for kalibrering av større momenttrekkere og momentgivere. Vi tilbyr også kurs i momentteknikk.

Ikon_KursTjens_Momentteknikk_RETINA.png