Tips fra proff til proff

Har du tenkt over hva du puster inn på jobb?

Støv fra asbest, løvtrær, blyholdig støv og andre støvtyper som er klassifisert som fareklasse H er forbundet med stor helsefare å puste inn. Men er det kun støv av denne type som er helsefarlig? Vi spør en ekspert på området.

Når hvert trinn teller – forebygging av fallulykker fra lav høyde

Nesten hver tredje ulykke i bygg og anlegg kan tilskrives feil bruk av utstyr eller mangel på sikkerhetsforanstaltninger ved arbeid i høyden. Det er ikke bare de store høydene som er farlige; mange skader skjer også når det arbeides fra mindre høyder som arbeidsbukker og lave stillaser.

Ekspertens tips til deg som skal kjøpe powerbank

I dagens samfunn har vårt behov for kontinuerlig tilgang til strøm utviklet seg fra en praktisk luksus til en absolutt nødvendighet. Dette gjelder særlig i forhold til de mange mobile enhetene som har blitt en integrert del av vårt daglige liv.

 

Siste nytt fra oss i TOOLS

Ny landssjef i TOOLS Norge

Kjell Vidar Dokken er ansatt som ny landssjef for TOOLS Norge, og tar over etter konstituert landssjef Johnny Berg.

TOOLS Mandal flytter til større og bedre lokaler på Jåbekk

Nå ønskes både nye og gamle kunder velkommen til TOOLS Mandals nye butikk i Kvitmyrveien 3 på Jåbekk. Med stadig økende kundemasse og ikke minst større vareutvalg, gleder vi oss stort til å tilby kundene en bedre plassert og betydelig større butikk som vil bli på ca 1100 kvadratmeter