Helse, miljø og sikkerhet

TOOLS AS har sammen med morselskapet Alligo AB implementert et konsernovergripende HMS- og ledelsessystem.

TOOLS AS har et veletablert styringssystem, som er sertifisert i henhold til standardene ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljø) og ISO 45001 (arbeidsmiljø).

Kvalitet-, miljø- og arbeidsmiljøarbeidet drives som en integrert del av forretningsvirksomheten. Våre policyer innen områdene beskriver den tilnærming og påvirkning vi har, samt forventninger og krav til alle våre ansatte.

I tillegg har vi partnerskap i følgende bransjesammenslutninger:

TOOLS er opptatt av å ta vare på miljøet og våre omgivelser i den daglige driften av selskapet. Som en del av vårt samfunnsansvar og arbeid med miljøspørsmål har TOOLS medlemskap i Grønt Punkt og Renas.