yrkesfagens-aar-topp.jpg

2018 er yrkesfagenes år

2018 står i yrkesfagets tegn. «Yrkesfagenes år 2018» er navnet på en satsing som skal synliggjøre de mange mulighetene yrkesfag gir, både jobb- og karrieremessig.


Regjeringen støtter WorldSkills Norway, som TOOLS er hovedsponsor for, med 5 millioner til å arrangere «Yrkesfagenes år 2018». WorldSkills organiserer blant annet Norges yrkeslandslag og landets skole- og yrkes-NM.

Yrkesfagenes år blir en informasjons- og omdømmekampanje på nett og i sosiale medier. Kampanjen skal øke innsikt om yrkesfag og arbeidsliv, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg, øke antall lærebedrifter og læreplasser.

– Kampanjeårets hensikt er å synliggjøre de mange mulighetene i yrkesfagene, både jobb- og karrieremessig. Målet er at flere skal søke seg til yrkesfagene og at søkningen rommer et mangfold av unge og voksen, sier sekretariatsleder Elisabeth Lange.

Yrkesfagenes år vil inneholde mange elementer og aktiviteter. I tillegg til en informasjons- og omdømmekampanje vil året inneholde skole-NM i april 2018, yrkes-EM i Budapest i september og Yrkes-NM i oktober.

TOOLS er stolt hovedsponsor for WorldSkills Norway og Norges yrkeslandslag og ser fram til et år med yrkesfag på agendaen!

WorldSkills Norway

WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning.

Bak organisasjonen står Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Utdanningsdirektoratet, Kommunesektorens Interesseorganisasjon (KS) og en rekke landsforeninger, fagforbund, opplæringskontorer, skoler og fylkeskommuner.

WorldSkills Norway har ansvar for det norske Yrkeslandslaget som hvert annet år deltar i de internasjonale konkurransene WorldSkills Competition (Yrkes-VM) og EuroSkills (Yrkes-EM). I tillegg arrangerer WorldSkills Norway selv Yrkes-NM hvert annet år i samarbeid med en fylkeskommune.

TOOLS er hovedsponsor for WorldSkills Norway.