Yrkesfaglig stjerne: Fra EM til spennende karriere i mekatronikk

Eskil Myhre dypt konsentrert under EM i Yrkesfag i Polen.

 

I en tid hvor teknologi og innovasjon er sentrale drivkrefter i samfunnet, er yrkesfaglige utdannelser som mekatronikk av økende betydning. Eskil Myhre, en 22 år gammel automatiker fra Bøverbru har gjort seg bemerket etter hans deltagelse i European Skills Competition, også kjent som EM i yrkesfag. Til tross for sin lave alder har han gjort seg bemerket, og hans deltakelse i konkurransen har åpnet dører til en spennende fremtid.

Myhre er en ung yrkesutøver med en imponerende karriere innen yrkesfag. For øyeblikket er han ansatt som automatiker hos Nammo, en fremstående aktør innen forsvarsindustrien. Mekatronikk er et fengslende yrkesområde som integrerer mekanikk, elektronikk og datateknologi for å automatisere prosesser i en rekke industrielle sektorer.

– Faget involverer konstruksjon og programmering av maskiner med formålet å forbedre og automatisere prosessene i ulike industrier. Denne tilnærmingen bidrar til å skape mer bærekraftige industrielle løsninger, samtidig som det gir fordeler som redusert produksjonstid og behov for manuell arbeidskraft, forteller han.

Veien til yrkes-EM

Myhre og Vetle Midteng fikk muligheten til å delta i årets EM i yrkesfag takket være deres norgesmestertittel i 2021.

– Vår reise til yrkes-EM begynte med en nasjonal seier i det samme faget i 2021, som kvalifiserte oss til å representere Norge på den internasjonale scenen. Opprinnelig skulle vi delta i WorldSkills-konkurransen i Shanghai, men på grunn av pandemien ble dette arrangementet avlyst, og vi tok i stedet sikte på EM i Polen, forteller Myhre.

Vetle og Eskil i samtale med en av dommerne.

Å delta i yrkes-EM var en unik og inspirerende opplevelse for Myhre og Midteng. Konkurransen brakte dem sammen med unge yrkesutøvere fra hele Europa, og de fikk muligheten til å vise frem sitt talent og sine ferdigheter innen mekatronikk. Selv om de ikke nådde toppen i konkurransen, ble opplevelsen berikende.

– Konkurransene i seg selv var høydepunktet, hvor vi ble kastet inn i en intens atmosfære av faglig kompetanse og fokus, forteller Midteng.

Et av de mest verdifulle aspektene av deltakelsen var muligheten til å knytte bånd med likesinnede yrkesutøvere og erfare ulike yrkesfaglige disipliner.

– Dette ga oss et bredere perspektiv på karrieremuligheter og en dypere forståelse av den verdifulle innsatsen som yrkesutøvere legger ned, forklarer han.

TOOLS, som er hovedsponsor for World Skills og en av Norges fremste leverandør av verktøy, maskiner, personlig verneutstyr og industrielt forbruksmateriell, ga verdifull støtte til både Myhre og Midteng, noe som ble høyt verdsatt.

– TOOLS var en uvurderlig partner ved å forsyne oss med nødvendige håndverktøy, arbeidsklær og alt annet utstyr vi behøvde for konkurransen, sier Myhre.

Inspirasjon og motivasjon for fremtidige yrkesutøvere

Myhre og Midteng er overbevist om at deres deltakelse i yrkes-EM kan inspirere og motivere andre unge mennesker til å vurdere yrkesfaglige karrierer. Gjennom konkurransene får deltakerne muligheten til å møte verdens fremste eksperter innen sine respektive yrkesfag og få et innblikk i ulike karrieremuligheter.

Eskil til venstre og Vetle til høyre sammen med sin norske mentor Kjetil Nilssen i midten.

For de som vurderer å satse på mekatronikk eller andre yrkesfag, deler de gjerne sine beste råd og tips. Myhre understreker at yrkesfaglige utdannelser er svært attraktive, med korte skoleløp og gode muligheter for fast jobb etter læretiden.

– Mekatronikk, også kjent som automasjon, er et eksepsjonelt spennende fagfelt. Det byr på mangfoldige arbeidsoppgaver, og muligheten til å arbeide innenfor en rekke ulike bransjer. Automasjon er svært fremtidsrettet, ettersom stadig flere industrier implementerer automatiserte produksjonsprosesser, noe som nødvendiggjør eksperter innen automasjon for å opprettholde effektiv drift, forklarer han.

Visjon for fremtiden av yrkesfaglige utdannelser

Myhre ser frem til en fremtid der yrkesfaglige utdannelser ikke lenger lider under et negativt omdømme. Han mener at eksempler fra yrkeskonkurranser, som EM i Polen, kan spille en vesentlig rolle i å endre oppfatningen av yrkesfag og inspirere flere unge til å velge denne karriereveien.

– Slike konkurranser spiller en avgjørende rolle når det gjelder å øke anerkjennelsen og statusen til yrkesfaglige utdannelser, forteller han.

Myhre og Midteng demonstrerer tydelig at yrkesfaglige karrierer handler om mer enn bare 'sot og oljesøl – de viser at det også handler om presisjon, kreativitet og intelligens.

Som unge yrkesutøvere ønsker de begge å være gode rollemodeller for kommende lærlinger og å stadig utvikle seg som fagarbeidere. De har allerede begynt å bidra til utdanningssektoren ved å delta i utviklingen av eksamener for automasjonsfaget på videregående skoler i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

– Vi har vært så heldige å få muligheten til å være med å påvirke utdannelsen for kommende generasjoner av fagarbeidere, sier Myhre.

Han tror det blir svært interessant å følge innsatsen som gjøres for å forbedre eksamenene ved alle skoler i Norge.

– For meg personlig har denne opplevelsen styrket min kjærlighet til faget, og mitt ønske om å bli et forbilde for kommende lærlinger, samtidig som jeg selv utvikler meg som fagarbeider, avslutter han.

Vi i TOOLS heier på Eskil, Vetle og alle de andre som satser på en karriere innen yrkesfag.