Slik hjelper TOOLS norske industri- og entreprenørbedrifter med internlogistikken

 


Smart Open Shelf – scales er vårt hyllesystem med innebygde vekter for forbruksartikler

 

– Hvor mye går du for å hente forbruksmateriell og verktøy i løpet av en arbeidsdag?

– Hvor langt må du gå for å hente en ny pakke med skruer eller mer sveisetråd?

– Hender det seg at du leter etter materiell på byggeplassen eller fabrikken, eller at det rett og slett er tomt for det du trenger?

Dette er spørsmål som Albert E. Olsen i TOOLS er interessert i. Han er prosjektleder for leveringsløsninger og tjenesten som hos TOOLS kalles Smart Service. Her tilbys løsninger som hjelper kundene med å effektivisere driften eller spare penger gjennom å forbedre internlogistikken hos norske norske industri- og entreprenørbedrifter.

Gjennom et langt yrkesliv i bransjen kjenner Albert godt til hvor viktig det er å få levert rett vare til rett tid på rett sted.

Timevis med gangtid betyr tapt produktivitet


– Det typiske er at lageret ligger for seg selv, så jobber man et annet sted, sier Albert.

Det fører til at den ansatte stadig vekk er ute og går for å hente artikler. Det kan være et par nye hansker, en tommestokk eller lignende. Så blir gjerne arbeidskompisen med, fordi det kanskje trengs en ny pakke med skruer.


Smart Cabinet - scales er vårt skapsystem med innebygde vekter


– Da har du to-tre stykker som er ute og går på byggeplassen eller på fabrikken. Det betyr tapt produktivitetstid og tapt effektivitet for prosjektet, sier Albert.

Isolert sett gjør det kanskje ikke så mye at en ansatt har en time gangtid i løpet av en måned. Men når det er 50 ansatte som er ute og går like mye, blir det straks mer interessant å gjøre noe med det.

En annen følge av at de ansatte må gå et stykke til et sentralt lager, er at det hamstres og at de tar med seg mer enn det som trengs, forklarer Albert. Dette fører igjen til økt svinn.

Artiklene er ikke der du forventer å finne dem


Det å gå tom for varer kan være veldig forstyrrende for driften, og kanskje til og med føre til at produksjonen stopper opp. Da begynner telefonen å kime hos dem som driver med innkjøp og bestillinger.

– Det er jo synd når de som jobber med å bestille viktige ting, som stål eller andre råvarer til produksjonen, forstyrres fordi noen mangler et par hansker. Men det skjer hele tiden, forteller Albert.

– Så er det jo klassisk at man leter etter varer, eller at ting forsvinner og man må kjøpe nytt og taper penger. Så kommer kanskje noen vareleveranser her, og andre vareleveranser der, og så har man ikke oversikt over hvor varene er, fortsetter han.

Smart Service fra TOOLS løser mange av disse utfordringene. Det kan for eksempel være en desentralisert løsning med skap med artikler nær arbeidsplassen, slik at man slipper å gå så mye, eller det kan være en sentralisert lagerløsning. I begge tilfellene er det en automatisert løsning der det aldri blir tomt for artikler.

Hvorfor velge Smart Service fra TOOLS?

1. Bedre produktivitet og effektivitet
2. Bedre kontroll og mindre svinn
3. Reduserte lagerkostnader


Full kontroll på hver eneste skrue

– Jeg er veldig opptatt av å sette meg inn i behovet til kunden, og å forstå arbeidsprosessene, sier Albert.

Hver eneste Smart Service-løsning som leveres er nemlig skreddersydd for å støtte de aktuelle arbeidsprosessene. I denne analysen kategoriseres alle varer, som grovt sett er enten forbruksvarer eller returvarer. Returvarer kan være dyre maskiner, som en borhammer eller en sveisemaskin, som skal leveres ut og settes tilbake igjen.


Smart Loaning er vår automatiserte oppbevaringsboksløsning for utlån av verktøy og andre produkter.

Kunden selv tar stilling til om det skal være liten eller ingen kontroll over uttak av varer, eller om det skal være full kontroll. Om de vil ha full kontroll, må hver bruker autentisere seg med en RFID-brikke når varer tas ut. Da dokumenteres alt hver enkelt forbruker eller låner. Dette er med på å minimere svinn, og man vet hele tiden hvem som har lånt en bestemt maskin.

– Vi har løsninger der et uttak av en neve skruer registreres på vekt. Da har man både kontroll med forbruket og får ned svinnet, samtidig som systemene sørger for at det aldri blir tomt, forklarer Albert.

Dette gjør også at selgeren i TOOLS kan konsentrere seg om å sørge for at kunden har riktig produkt til riktig jobb — en analyse som skjer en gang i måneden i samarbeid med kunden. Leveranse og påfylling går av seg selv.

– Alt er integrert i systemet til TOOLS, med CRM og alt. Hvis du plukker en hanske, så er uttaket registrert i ERP-systemet til TOOLS med en gang. Hansken ligger som et lagersted i TOOLS sitt lagersystem, forklarer han.

Gode tilbakemeldinger


– Det er veldig moro med de gode tilbakemeldingene vi får. Vi har fabrikkunder som har skap med forbruksmateriell og returartikler inne på fabrikken, og vi har byggeplasser der de mest populære artiklene er tilgjengelig i nærheten av der folk står og jobber. Det er full kontroll og de går aldri tomme. De har fått redusert gangtid, og sparer tid på automatiske innkjøp. Formannen, som ble nedringt før, har plutselig fått ledig tid til å gjøre andre oppgaver, forteller Albert.

TOOLS har levert Smart Service-løsninger for bedrifter på både 50 og 3500 ansatte, og har nå over 150 ulike løsninger i porteføljen. Det har nemlig vært en rivende teknologisk utvikling når det kommer til automatiserte lagerløsninger de siste 5 årene, så muligheten for å tilpasse Smart Service for hver enkelt kundes behov har aldri vært bedre enn akkurat nå.

– Smart Service hjelper bedriftene til å fungere bedre. Vi hjelper dem inne på deres område, enten det er en byggeplass eller i en fabrikk, til å få arbeidsprosessene til å flyte bedre. Og vi vet at det funker, avslutter Albert.