stoy-hjertetrobbel.jpg

Støy kan gi hjertetrøbbel

Arbeidsrelatert støyeksponering gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer, mener forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Nedsatt hørsel på grunn av støy er den hyppigst meldte yrkessykdommen i Norge, men mye tyder på at dette problemet er avtagende. Støy kan imidlertid ha andre helseeffekter enn hørselstap. Det melder Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), som i sin forskning har sett nærmere på sammenhengen mellom støy, blodtrykk og andre hjerte- og karsykdommer.

– Sammenhengen mellom arbeidsrelatert støy og blodtrykksøkning har lenge vært diskutert, men for andre hjerte- og karsykdommer har dette vært mer usikkert, sier forsker Marit Skogstad fra STAMI.

– Dette er første gang sammenhengen mellom arbeidsrelatert støy og forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdom har blitt påvist i en systematisk litteraturgjennomgang, sier Skogstad.

Plages du av støy? Les våre ni tips til redusert støy på arbeidsplassen!

Støy = høyt blodtrykk

Særlig når støyen blir over 85dB finner man en sammenheng mellom arbeidsrelatert støy og høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk kan være en forløper for andre hjerte- og karsykdommer, slik som hjerteinfarkt og hjerneslag.

Litteraturen STAMI-forskerne har gjennomgått avdekket også en forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom ved støynivåer over 80dB i kombinasjon med impulsstøy. I enkelte av studiene varte denne effekten også inn i alderdommen.

Viktig med forebygging

Forskerne fant også en sammenheng mellom økt dødelighet av hjerte- og karsykdom og arbeidsrelatert støy. Denne effekten var imidlertid svak, og flere av disse studiene hadde mangelfulle eksponeringsdata og andre metodeproblemer som gjør det vanskelig å konkludere.

– Vi finner en svak sammenheng mellom støy i arbeidslivet og dødelighet av hjerte- og karsykdom, en klarere sammenheng med støy og hjertesykdom og en sterk sammenheng mellom støy og høyt blodtrykk. Vi så at sammenhengene var økende ved økende støynivåer. Dette tilsier at arbeidet med å forebygge støy på arbeidsplassen fremdeles er viktig – også av andre grunner enn å forebygge hørselstap, sier Marit Skogstad.

Vil du vite mer om hvordan støy kan forebygges på arbeidsplassen? Se våre ni tips til redusert støy – eller ta kontakt med din nærmest TOOLS-avdeling. Vi hjelper deg gjerne!