Vi støtter Ukraina


Det er grusomme tider! Folket i Ukraina lider og som selskap tar vi sterk avstand fra den russiske invasjonen. Alligo har ingen virksomhet i Russland, og så langt vi kan se, kjøper vi ingen varer eller tjenester direkte fra Russland.

For å støtte det ukrainske folket vil vi donere 250 NOK per ansatt gjennom UNHCR.


Med vennlig hilsen


Jens Henriksen

Administrerende direktør