TOOLS – Den nye totalleverandøren innen fiskeri- og havbruksnæringen


TOOLS er langt mer enn bare verktøy. Nå satser vi stort på å supplere den norske fiskeri- og havbruksnæringen gjennom innovative og kostnadsbesparende innkjøpsløsninger.

De fleste tenker kanskje først og fremst på TOOLS som en ledende leverandør av verktøy, maskiner, personlig verneutstyr og forbruksmateriell til norsk industri og byggebransje. Selv om det er en korrekt oppfatning, er vår kundegruppe bredere enn som så.
Gjennom årene har for eksempel mange av våre butikker langs norskekysten solgt varer og tjenester til store og små kunder i fiskeri- og havbruksnæringen. Og nettopp dette segmentet er nå i ferd med å bli en av våre virkelig store satsinger.
Da satsingen ble vedtatt i 2020, tiltrådte Tom Eliassen stillingen som nasjonal salgssjef for fiskeri og havbruk. Han har brukt det siste året på å utvikle et tilbud som har blitt svært godt mottatt i bransjen.
– Vårt mål er å bli en fullverdig totalleverandør for fiskeri- og havbruksbedriftene i Norge. Vi skal levere alt de måtte trenge av vanlig forbruksmateriell, arbeidsklær og verneutstyr, samt mer bransjespesifikke produkter som kjemikalier, nett og slanger, sier Eliassen.

 

 

Alt kan skaffes


De som har vært innom en av våre butikker har nok sett det rikholdige utvalget av verktøy, maskiner, klær, sko og verneutstyr. Selv om utvalget i butikkene virker stort, er det i realiteten kun en brøkdel av det totale varesortimentet TOOLS har å by på.
– Den egentlige varebeholdningen består av flere hundre tusen varer, hvorav mye aldri havner i butikkhyllene. Dette gjelder kanskje særlig mange av de bransjespesifikke produktene til fiskeri- og havbruksnæringen. Ihvertfall frem til nå, forklarer Tom Eliassen.
Det er særlig fra Stavanger og nordover langs kysten, helt opp til Kirkenes, som utgjør det viktigste satsingsområdet. Her skal TOOLS-butikkene levere det meste av produkter og tjenester til Norges nest største private næring.
– En stor fordel ved å ha et stort nettverk av butikker, er at man kan tilrettelegge for de kundene man har i nærmiljøet. Noe av det som skal gjøre oss til en totalleverandør for bransjen, er at vi skal kunne skaffe til veie nærmest hva enn bedriftene måtte trenge. Det vi eventuelt ikke har i butikkene eller på lageret, skaffer vi på rekordtid, sier han.

 

Solide samarbeidspartnere på laget


Gjennom dialog med eksisterende og potensielle kunder i fiskeri- og havbruksnæringen har vi kartlagt hva slags produkter og tjenester virksomhetene faktisk trenger. Det har ført til en rekke nye samarbeid med leverandører som tilbyr bransjespesifikke produkter.
– Sakte men sikkert har vi dermed utvidet vårt sortiment for bransjen. Vi har for eksempel utviklet et godt samarbeid med Hydroscand, som er en stor leverandør av slanger, ledningskomponenter og andre produkter som er viktige i denne næringen. Vi har også en avtale med Solberg Industri, som gjør at vi kan levere kjemikalier i stor skala, for eksempel til smoltanlegg, forklarer Eliassen.
I 2020 inngikk vi også et samarbeid med FIAS, som er et felles innkjøpsselskap for fiskeri- og havbruksbedriftene i Norge.
– Svært mange av bedriftene innen fiskeri- og havbruk i Norge er medlemmer av FIAS. Spesielt små bedrifter har stor nytte av å være medlem der, da de kan få priser som tilsvarer store avtaler, noe de ikke ville fått alene. For oss er derfor FIAS et supert verktøy for å tilby produkter og tjenester til våre kunder til en svært god pris.

Én leverandør, én faktura


De fleste virksomheter jobber kontinuerlig med å nedskalere antall leverandører, rett og slett fordi det koster enormt mye tid og penger å håndtere mange ulike aktører. Ved å benytte TOOLS som totalleverandør vil fiskeri- og havbruksbedrifter kunne komme ett skritt nærmere det ideelle målet om å forholde seg til én leverandør og én faktura.
– Hvis en ansatt henter et skrujern i en butikk, og løser ut en faktura, må man blant annet medregne timelønn til den ansatte, driftsutgifter på bil og regnskapsavdelingens håndtering av fakturaen. Beskjedent regnet vil derfor en gjennomsnittlig faktura i seg selv koste bedriften om lag 2.500 kroner. Det blir en dyr skrutrekker. Ved å være en totalleverandør for kundene våre legger vi til rette for betydelig lavere innkjøpskostnader, forklarer Eliassen.
Fiskeri- og havbruksbedriftene vil også dra nytte av vår satsing på Smart Service. Det innebærer automatiserte systemer og tjenester for lagerhold, som vil redusere kundenes kostnader ytterligere.