SMART LOANING

Med Smart Loaning får du en intern utlånsfunksjon som holder åpent 24/7/365. Et automatisert skap med oppbevaringsbokser med fullstendig sporing av all låneutrustning.

 • Åpent døgnet rundt, året rundt – ubemannet. Brukes til utlån av artikler, med fullstendig sporbarhet​
 • Fleksible kalenderfunksjoner. Mulighet til å booke verktøy via kalender og angi beregnet lånetid​
 • Bygger på et oppbevaringsskap med separate bokser for kundens egne verktøy og annen utstyr​
 • Brukertilgang basert på virksomhetens eksisterende tag-er​
 • Lånetiden starter når produktet tas ut av boksen
 • Automatisk varsling sendes til brukeren eller sjefen hvis lånetiden overskrides​
 • Transparent løsning som tydelig angir hvem som har produktet og når det ble utlånt​
 • Tilstandsovervåking av produktets tilstand og karantenefunksjoner​
 • Brukeren kan rapportere status for produktet hvis det for eksempel er defekt​

Fordeler

 • Fullstendig kontroll over delte verktøy, fastnøkler og andre eiendeler​
 • Brukervennlig​
 • Krever lite gulvareal – kan utvides i takt med at behovene endres, samtidig som tjenesten er desentralisert​
 • Mulighet til å begrense eiendeler til visse brukere, profilgrupper osv. ​
 • Produktene er alltid sikre å bruke med fullstendig sporbarhet