SMART OPEN SHELF SCALE

Smart Open Shelf – scales er vårt hyllesystem med innebygde vekter for forbruksartikler med fokus på å unngå artikkelmangel og på forbrukskontroll. Brukes for alle typer verktøy, personlig verneutstyr, forbruksartikler.

• Automatisert og sentralisert lager med forbruksartikler
• Fullstendig kontroll over hvem som bruker hva. Tillatt materiell indikeres med grønt lys
• Allokering til kostnadssted ved brukeridentifisering med personlig tag
• Mulighet til å legge til prosjektnummer osv. for kostnadsoppfølging
• Enkel plukking og påfylling
• Stort HMS-merverdi (helse, miljø, sikkerhet) gjennom tilgang til instruksjoner og kontroll ved bruk av personlig verneutstyr
• Faktura opprettes ved uttak av artikler.
• Muliggjør tredjepartsbruk av artiklene og viderefakturering til underleverandøren.
Fordeler
• Standardisert sortiment for hvert produksjonsområde – HMS-vennlig
• Brukerinnlogging og allokering til kostnadssteder
• Automatisk påfylling via parametere – aldri tomt i lager
• Høy grad av forbrukskontroll
• Tilgang til produktinformasjon for brukeren (sikkerhetsdatablad, bruksanvisninger osv.)