Det kommer stadig nye smarthus-produkter og -løsninger. Særlig smartere energistyring har blitt mer etterspurt i det siste. Foto: ELKO 

Smarthus setter større krav til elektrikeren

 

Det kommer stadig nye smarthus-produkter og -løsninger. Særlig smartere energistyring har blitt mer etterspurt i det siste. Uvanlig høye strømpriser har gjort at mange ser muligheten for å kutte regningen ved hjelp av ny teknologi.

For elektrikerne betyr dette at jobben blir mer krevende. I tillegg til å skjønne hvordan de enkelte produktene fungerer, er det viktig å ha en forståelse for samspillet mellom dem. Elektrikerens og rørleggerens arbeid griper i større grad inn i hverandre enn før. Ulike systemer skal snakke sammen og tilpasses brukernes ønsker og behov. Og ikke minst er det viktig å velge løsninger som er driftssikre og mulige å oppgradere.
Noen kunder er teknisk interesserte og ønsker selv å ha innsikt i og kontroll over løsningene som installeres. Andre vil helst at det meste er ferdig programmert og går mer eller mindre automatisk. Uansett er det viktig å ta høyde for at morgendagens brukere av et system kan ha andre preferanser enn dagens.

For elektrikeren er det viktig å forstå samspillet mellom produktene Foto: ELKO

TARIFFSTYRING ER HOT

Det er energibesparende systemer som for tiden er mest etterspurt. Derfor er det ekstra viktig at elektrikeren har oppdatert kompetanse på dette feltet. Oppvarming, kjøling, ventilasjon og solskjerming må sees i sammenheng for å oppnå størst mulig besparelse i strømforbruket.
- Det har blitt mer fokus på tariffstyring. Når strømprisen endrer seg i løpet av døgnet, er det viktig å styre forbruket til tidspunktene der strømmen er billigst.

Dette sier Harald Haugen som er ekspert og trener for Yrkeslandslaget. Harald jobber til daglig i Instell, totalleverandør av produkter og programvare til elektro- og automasjonsbransjen,
Varmtvannstank, elbillading og gulvvarme er eksempler på strømforbruk som egner seg ekstra godt for smartstyring.
Innen sikkerhet, lys og lyd og bilde kommer det en strøm av nye produkter, samtidig som smarthus-standarder blir mer og mer samkjørte. Når det er flere plattformer som skal snakke sammen, risikerer man likevel at det blir feil i oversettelsen.

Harald Haugen, ekspert og trener for Yrkeslandslaget og jobber til daglig for Instell Foto World Skills

- Noe av det viktigste er at systemet skal være stabilt. Mye av det man kan få kjøpt av enkeltprodukter er trådløse og batteridrevne. Det meste av det vi leverer er derimot basert på kabel. Selv om trådløst kan være fint, så har det sine begrensninger, sier Haugen.

VIKTIG MED ROBUST STANDARD

Han trekker fram KNX for styring av blant annet strøm, lys, varme, ventilasjon og alarmer. KNX er den ledende internasjonale standarden for automatisering av funksjoner, og det mest omfattende styringssystemet for boliger og næringsbygg.
- At KNX er et desentralisert system gjør anlegget meget robust. Går en komponent i stykker, vil resten av anlegget fortsatt fungere. KNX støtter produkter og tjenester fra hundrevis av produsenter. Dessuten er det en fordel at KNX har vært på det norske markedet i over 30 år når det kommer til installasjon, drift og service.
Haugen understreker at det må gjøres vurderinger av hvilke produkter og løsninger som er mest hensiktsmessige i hvert enkelt tilfelle. I et nybygg velger man gjerne andre løsninger enn i en rehabilitering.

- En elektriker skal kunne veilede kundene slik at det blir tatt gode valg. Da er det nødvendig å hele tiden holde seg oppdatert.

ENKLERE I BRUK, MER KOMPLISERT Å INNSTALLERE

Ved siden av driftssikkerhet er IT-sikkerhet noe som i stadig større grad vektlegges.
- Det er i dag mange produkter som er linket opp mot en skytjeneste. Hvor dataene befinner seg og sårbarhet for hacking må inn i vurderingen. Sikkerhetsaspektet har blitt viktigere, sier Haugen.
På lyd og bilde-fronten har det vært en rivende utvikling, uten at alle nødvendigvis er interessert i å utnytte dette til fulle.

- Noen er i større grad ute etter det vi kaller et komforthus enn et smarthus med alt av funksjoner. Da er gjerne varme, kjøling og ventilasjon viktigere enn lyd og bilde.
Haugen mener brukervennligheten er noe av det som har endret seg mest i det siste.
- Visualisering og betjening har blitt mye enklere. Nå kan det meste styres fra en app.

Nå kan det meste i et smarthus styres fra en app Foto: ELKO

For de som skal gjøre installasjon og programmering er det derimot blitt mer komplisert. Flere sensorer innebygd i hvert produkt og flere muligheter for integrasjon betyr også at det er flere tråder å holde styr på.
- Det gjelder å vise engasjement og fronte løsninger som er en del av huset. Ting som plugges utenpå er mer sårbare, og gjerne vanskeligere å integrere fullt ut.
Haugen ser en økende etterspørsel etter byggautomatikere, elektrikere og rørleggere med tverrfaglig bakgrunn.

- Forståelsen av samspillet mellom de ulike løsningene har mye å si. De som virkelig kan energieffektivisering og smarte næringsbygg går en trygg framtid i møte.

TOOLS er sponsor for World Skills og vi heier selvsagt på yrkesfag og den fantastiske jobben håndverkere gjør hver eneste dag.