Sikre løft

Risikoen for alvorlige person- eller materialskader ved løft reduseres med riktig kompetanse og riktige løfteredskaper. TOOLS tilbyr kurs og opplæring i bruk av løfteutstyr over hele landet.

sikre-loft-ikon.png