DERFOR ER SAMFUNNSANSVAR VIKTIG FOR FREMTIDEN

                     "KONKURRANSER GJØR ALT MORSOMMERE"

Det kommer til å være stor mangel på fagarbeidere om 10 år. TOOLS vil derfor bidra til å løfte bransjen og inspirere fremtidens talenter. «Vi ønsker å skape oppmerksomhet rundt denne problematikken og spre kunnskaper.»

I slutten av september ble Yrkes-NM avgjort. Dette er en konkurranse der Norges beste lærlinger og unge fagarbeidere møtes i skarp konkurranse. Det er imidlertid mye mer enn bare en konkurranse. Det er en måte å heve bransjens status på. En måte bransjen kan ta samfunnsansvar på for vekst, kompetanse og fremtid. Yrkes-NM arrangeres av WorldSkills Norway og sponses av TOOLS, som er en del av Alligo.

– Det handler om mennesker som skal ut i yrkeslivet. Som skal velge hvordan de vil forsørge seg i fremtiden. Vi vil kunne prate direkte med dem og få en relasjon, sier Anders Olaussen, markedskommunikatør og medieansvarlig i TOOLS i Norge.

WORLDSKILLS FINNES OVER hele verden, og det arrangeres både EM og VM. I Sverige sponser Alligo et av BYNs (Byggbranschens Yrkesnämnd) lag med verktøy til deltakerne i Yrkes-SM. Samarbeidet er en del av Alligos langsiktige arbeid for å være med og inspirere til vekst innen yrkesfagene.

– Det er viktig for Alligo å støtte kompetanseveksten i fagbransjene. Hvis det er viktig for kundene våre, er det også viktig for oss.

Linda Jacobsson, nordisk markedssjef i Alligo.

HUN SAMMENLIGNER YRKES-SM med konkurransesuksessen Årets kokk.
– Mange var sikkert skeptiske den gang den startet. Men konkurransen har i løpet av årene bidratt til at kokkeyrket er blitt mer populært og har fått høy status. Det er den typen oppmerksomhet vi ønsker å skape innen yrkesopplæringen, og konkurranser gjør alt morsommere, mener hun.

– Det er viktig å arbeide langsiktig. Grunnlaget dannes av en kraftsamling for vekst innen byggebransjen, men også av alt som har med yrkesopplæring å gjøre.

Å SATSE PÅ yrkesopplæringen er også en mulighet til å arbeide med morgendagens kunder.
– De som velger yrkesfag, kommer etter hvert ut i arbeidslivet, og vi mener det er bra at de da vet hvem vi er, sier Anders Olaussen.

I SVERIGE HAR Alligo iverksatt flere tiltak for å lokke unge til fagbransjene, blant annet gjennom annonsering i GymnasieGuiden, på framtid.se og gjennom en større kampanje i den populære appen for unge – TikTok.
Tiltakene er nødvendige allerede nå, for mangelen på fagarbeidere vil være stor om 10 til 15 år. I Sverige vil det mangle ca. 300 000 fagarbeidere, i Norge ca. 90 000.

– Vi ønsker å skape oppmerksomhet rundt denne problematikken og spre kunnskaper om at det trengs mer folk i disse bransjene. I Sverige har vi blant annet også opprettet et stipend som deles ut til en gutt og en jente som har valgt å ta yrkesfag, sier Linda Jacobsson.

– Stipendet er på 25 000 kroner, og vi har allerede mottatt 300 søknader. Oppmerksomheten er blitt stor, og snart har vi på plass en jury som skal vurdere søknadene.

YRKES-SM OG YRKES-NM hadde over 30 000 besøkende. Arrangementene tiltrakk seg unge, deres lærere og pårørende. De fikk et innblikk i de forskjellige yrkene. På plass var også elever som fortalte om sitt yrkesfag, og rådgivere som informerte om muligheter og karriereveier innenfor de ulike yrkesfagene.

– Vi i TOOLS har sterkt fokus på kompetanse i vår egen organisasjon og blant våre partnere. Vi vil løfte frem de som skal bygge neste generasjons vindkraft og vannkraft, som skal installere solceller, varmepumper og alt det fremtiden bygger på, sier Anders Olaussen.