SLIK SKAPER SAMARBEID EN MER BÆREKRAFTIG HANDEL

«INGEN KLARER DETTE ALENE»

Når planetens fremtid står på spill, finnes det ingen ensomme genier. Samarbeid kan gi en grønnere handel – med alle, fra leverandører til konkurrenter.

Det var bare et tidsspørsmål. Industrikomplekset var en ni etasjer høy dødsfelle. Det ble funnet sprekker i bygningen, og alle butikker og banker i de nederste etasjene ble tømt.
De fem tekstilfabrikkene i de øverste etasjene fortsatte derimot som vanlig. Om morgenen den 24. april 2013 kollapset Rana Plaza i Savar i Bangladesh. Over 1100 arbeidere mistet livet og 2600 ble skadet. Klesindustriens verste ulykke var et faktum.

29 GLOBALE VAREMERKER hadde produksjon i Rana Plaza. Katastrofen satte søkelyset på det mørkeste hjørnet av verdens forsyningskjeder og bidro til nytt samarbeid for mer bærekraftig produksjon. Men den viste også hvor mye det fortsatt er å gjøre. For et perfekt produkt handler nemlig om alt. Fra produksjon til bruk og gjenvinning. Fra sosial bærekraft til en kvalitet som ikke tærer på planeten.

– FREMTIDENS PERFEKTE PRODUKT er et produkt der vi kan spore alle inngående råmaterialer, komponenter, transporter og produksjonsprosesser hele veien
gjennom produktets verdikjede. Vi kan beregne produktets samlede klimapåvirkning ut fra et livsløpsperspektiv, det vil si fra utvinning av råmaterialer, transport, produksjon og bruk til gjenvinning (eller deponering).
– Produktets pris gjenspeiler også den faktiske prisen. Det betyr for eksempel at bomullsplukkeren, syeren, lastebilsjåføren, lagerarbeideren og butikkmedarbeideren som har bidratt til at et par håndverksbukser til slutt henger ute i butikkene våre, har gode arbeidsforhold og får en rettferdig lønn.

DET ER ET komplisert bilde Madeleine Nydahl tegner opp. Hun er bærekraftsspesialist i Alligo, med hovedfokus på å støtte sortiments- og innkjøpsavdelingen med krav og oppfølging i forsyningskjeden. I kriser florerer imidlertid en desperat kreativitet.
Felles mål kan rive ned byråkratiske barrierer, og arbeidet med bærekraft er nettopp et slikt mål. Der bedrifter tidligere voktet sine domener som en hund over et kjøttben, øker i stedet åpenheten og samarbeidet. Bærekraft er en kompleks sak, og man er ikke sterk nok alene. Vi lever tross alt på den samme planeten. Alligo kan for eksempel konkurrere med en bransjekollega når det gjelder kvalitet og design, men når de produserer i samme fabrikk, er
samarbeid og felles krav den beste veien å gå. Det er best for bedriftene, for menneskene som jobber i fabrikkene, og for miljøet. Samarbeid skjer ofte via ulike bransjeorganisasjoner og tiltak, som Amfori* og PFAS Movement*. Sara Nygren Jönsson er produktutviklingssjef
i Alligo:

*AMFORI

Amfori samler 2400 bedrifter rundt felles etiske retningslinjer. Organisasjonen støtter bedriftene i sosiale og miljømessige spørsmål i forsyningskjeden.

 

– Det handler om alt fra sertifisering og produktutvikling til lønn eller å bygge et skikkelig renseanlegg. Vi gjør det sammen med aktører fra hele markedet, forteller hun.

Madeleine Nydahl gir et eksempel:
– Det var for eksempel en fabrikk i Bangladesh med mangler i lederskapet. De hadde ikke de nødvendige kunnskapene om og utstyret for brannsikkerhet. Der kunne vi hjelpe dem med opplæring. Det er bra for alle kunder av fabrikken. Vi har jo
samme mål og formål. Vi kan for eksempel samarbeide med bærekraftsansvarlige i andre bedrifter, holde felles workshoper om hvordan vi skal samle oss om ulike spørsmål. Vi hjelper hverandre. Ingen klarer dette alene.

– Det er viktig at vi jobber langsiktig sammen med våre leverandører. Vi hjelper dem med å utvikle seg sammen med oss i stedet for å bytte ofte. Vi skal skape de beste produktene for kundene våre, ikke produsere så billig som mulig. Det tror vi er den beste veien fremover, mener Nydahl.
Alligo kartlegger leverandørene i verdikjeden.Informasjonen samles i det digitale Supplier Relation Management-systemet. Sara Nygren Jönsson forklarer:
– Vi kan blant annet få svar på hvilke energikilder leverandørene benytter, og om de er fornybare. Vi kan se alt fra hvilke kjemiske prosesser som brukes,
til om de ansatte har rett til å organisere seg i fagforeninger og forhandle kollektivt om lønn. Vi følger opp svarene fra leverandørene og ber om at de leggerfrem relevant dokumentasjon og sertifikat.

TEKNOLOGIEN UTVIKLES OG kunnskapene om bærekraft øker raskt i hele bransjen. Ett eksempel er at passformen for klær tilpasses både for kvinner og menn, for lange og korte. Det er et likestillingsspørsmål.

– Mye starter med kundene. Deres behov og krav, for eksempel for flere batteridrevne maskiner. Godt samarbeid med kundene gir oss også større tyngde når vi skal pushe og utfordre videre i forsyningskjeden, sier Madeleine Nydahl.

*PFAS MOVEMENT

ChemSec er en internasjonal ideell organisasjon som arbeider for å fase ut skadelige kjemikalier til fordel for sikre alternativer. I sitt arbeid ønsker ChemSec å skape en sterk kobling mellom forskere, beslutningstakere og bedrifter i kampen mot skadelige kjemikalier. I ChemSecs PFAS Movement samles bedrifter som har som ambisjon å fase ut PFAS fra forsyningskjeder, og som støtter et forbud mot disse stoffene.