Smart Service

- økt produktivitet, lavere lagerkostnad og effektiv virksomhet

 

Vi kaller vår tjeneste for Smart Service ettersom det er akkurat hva det er – Smarte løsninger som tar hånd om din vareforsyning på fabrikken eller i verkstedet.

Etter flere omfattende undersøkelser av flyten av forbruksvarer hos våre kunder konstaterte TOOLS at produktenes vei fra hyllen til hvor de faktisk skal brukes, som regel er lang og håndteres av en rekke personer. Det er for eksempel vanlig at medarbeidere må gå lange avstander fra arbeidsplass til lageret flere ganger om dagen for å hente det man trenger for å utføre sine oppdrag.
Vi oppdaget også at mange av våre kunder ofte hadde små lagre i bedriften- artikler som i stedet for å bli brukt blir liggende og binde opp kapital og tar opp unødvendig mye plass.
Vil du også, akkurat som mange av våre andre kunder heller få full kontroll over dine kjøp og slippe tidstyver som unødvendige turer til lageret? Overlat dette til oss.

Vi i TOOLS tar ansvar for at rett produkter alltid skal finnes tilgjengelig på riktig plass med hjelp av vår Smart Service og andre intelligente løsninger.

Hva er Smart Service?

En Smart Service-løsning er et system som gir deg kontroll over forbruket, besparelse av tid og mulighet til økt produktivitet da våre ubemannede løsninger alltid finnes tilgjengelige for personalet.
TOOLS tilbyr lettanvendelige selvskanningsbutikker ute hos våre kunder, vareautomater (klassiske automater, vektbaserte systemer eller RFID-systemer), låneautomater for kritisk utstyr eller mer avanserte løsninger som popup-butikker.

Vår Smart Service-løsning

TOOLS løsning, Smart Service, plasserer forbruksvarer nær brukeren og gir full kontroll over både innholdet og forbruket. Vi tar over håndteringen av innkjøp, ordrer og følgesedler og sørger for at ditt firma mottar en detaljert ferdigkontert faktura. Vi tilbyr også analysedata som gir deg et fullstendig bilde av deres uttak og kjøpshistorikk.
En fellesnevner for de fleste av våre kunder er at de etterspør økt produktivitet, lavere kostnader og bedre kontroll på omsetningen av produkter. Våre analysedata, Smart BI, gir deg også full kontroll over forbruket som skjer i våre Smart Service-system.

Smart service-prosessen i 6 steg

1. Behovsanalyse
Hva vil dere oppnå? Hvilke utfordringer har dere i dag?

2. Nåsituasjonsanalyse
Vi ser over produktbehov, innkjøpsflyt, fysisk tilgjengelighet i lokaler m.m.

3. Løsningspresentasjon
Basert på hva våre analyser viser presenterer vi et forslag på løsning for videre dialog.

4. Avtalesignering
Etter at vi har blitt enige om det er på tide å formalisere hva vi har blitt enige om.

5. Implementering
Vi driver implementeringen i prosjektform og dere er med som deltagere så alt blir riktig hos dere.

6. Drift
Etter prosjektfasen drifter vi løsningen. Vi følger opp resultatet sammen med dere for å sikre at målene man har satt blir oppfylt.

 

Smart Click and Collect

Med denne utleveringsstasjonen får man tilgang på varer selv utenom lagerets åpningstider.

Smart Loaning

Med Smart Loaning får du en intern utlånsfunksjon som holder åpent 24/7/365.

Smart Vending

Vareautomaten som gir full kontroll og sporbarhet.

Smart Open Shelf Scale

Smart Open Shelf – scales er vårt hyllesystem med innebygde vekter for forbruksartikler.

Smart Cabinet Scale

Smart Cabinet er en effektiv vareautomat med markedsledende teknologi

Smart 2 Bin RFID

Vårt Kanban-system for forbruksartikler med fokus på å unngå artikkelmangel.

Smart Self scanning

Smart Self scanning er en ubemannet Express butikk på din arbeidsplass.

Smart safestock

Påfyllingsservice i form av Smart Safestock fungerer som et mellomlager plassert nær bruksstedet.

 

Hva er inkludert i TOOLS løsning for vareautomater?

• Maskinvare for eksempel:
oppbevaringsskap, vareautomater eller selvskanningslager
• Påfyllingstjeneste
• Programvare
• Smart BI-analysedata
• Månedsfaktura inklusive varer og tjenester

AUTOCRIB

LOAN LOCKER

OPEN SHELF